Generalni uvoznici za tavanske protupožarne stepenice tvrtke Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG.

Hlađenje i ventilacija

Iz naše ponude izdvajamo prodaju i postavljanje klima uređaja, VRV sustava i ventilacija.

Elektro instalacije

U našoj ponudi nudimo izradu jake struje, slabe struje te gromobrane.


Grijanje i vodovodna instalacija

U našoj ponudi nudimo postavljanje solarnih sustava, hidranskih, magistralnih vodova. U prodaji imamo peći na kruta goriva i pelete.

Bravarski radovi

Izrađujemo inox ograde, pulteve i radne stolove te crnu bravariju.

Građevinski radovi

Energetski certifikati

(posjedujemo ovlaštenje) ENERGETSKI CERTIFIKAT jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Održavanje

(Facility managment) Fm je multidisciplinarna profesija čiji je cilj i zadatak iskorištavanje maksimalnih sinergijskih učinaka u upravljanju nekretninama efikasnim balansiranjem između izvora financiranja i operativnih aktivnosti. Ovo je integrirajuća aktivnost koja gradi moderno interaktivno okruženje u skladu s prirodom povezujući pri tome ljude, materiju i prostor. U prvom se planu ističu vještine poslovnog upravljanja, upravljanja procesima i resursima, upravljanje i održavanje nekretninama i tehničkih sustava. Promjenom paradigme pogleda organizacije iz funkcijskog pristupa u procesni – potpuno se mijenja način poimanja izvođenja poslovnih aktivnosti, čak i kulture poslovanja. Upravo u tom smjeru treba sagledati FM kao integratora procesa unutar organizacije koji održava i razvija usluge koje unapređuju efikasnost temeljnih procesa poslovnog sustava.